Finansowanie rejsówStowarzyszenie CASSIOPEIA EXPEDITION finansuje organizacje rejsów ze składek członkowskich. Członek Stowarzyszenia lub osoba kandydująca do tego miana jest zobowiązana uiścić składkę członkowską w wysokości ustalonej na dany rok w terminie pomiędzy 1 a 31 stycznia danego roku lub w przypadku kandydatów bezpośrednio po złożeniu deklaracji członkowskiej konto walutowe w euro numer 69 1600 1462 1850 3589 6000 0003. 

Składka członkowska na rok 2024 wynosi 300 euro (ze względu na akwen na którym organizowane są rejsy przyjętą walutą do rozliczeń jest euro). Członkom Stowarzyszenia przysługuje (w ramach opłaconej składki członkowskiej) udział w tygodniowym rejsie na wybranym przez siebie akwenie i terminie przy ponoszeniu jedynie kosztów udziału w kasie jachtowej (składka na jedzenie, paliwo, opłaty portowe - z doświadczenia 2019 roku jest to kwota w wysokości około 150 -200 euro na tydzień na osobę). Kasa jachtowa jest rozliczana między załogą na koniec rejsu.

Jeżeli Członek Stowarzyszenia chciałby wziąć udział w rejsie dłuższym niż tygodniowy, to uiszcza składkę członkowską powiększoną o 200 euro za każdy dodatkowy tydzień rejsu następujący bezpośrednio po pierwszym tygodniu rejsu. Przykładowo składka członkowska uprawniająca do dwutygodniowego rejsu to 500 euro, a do trzytygodniowego rejsu to 700 euro. Natomiast jeżeli Członek Stowarzyszenia miał zamiar popłynąć w dwóch różnych rejsach, tzn. w terminach nie następujących bezpośrednio po sobie, winien uiścić składkę członkowską w podwójnej wysokości jeżeli byłby to dwa rejsy tygodniowe, albo podwójną składkę odpowiednio podwyższoną jeżeli byłyby to dwa rejsy dłuższe niż tydzień. 

W przypadku gdy Członek Stowarzyszenia chce zabrać ze sobą inne osoby (nie będące członkami Stowarzyszenia) powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie z zarządem.Istotnym elementem przed dokonaniem jakichkolwiek płatności jest wybranie interesującego akwenu i terminu rejsu, sprawdzenie ilości wolnych miejsc na danym rejsie oraz zarezerwowanie ich dla siebie u osoby prowadzącej rejsy mailowo lub telefonicznie. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości pytaj, to nic nie kosztuje a pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień lub przekłamań.
Szukaj